"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
10. business plan = plan biznesowy, biznesplan business plan
12. business manager = dyrektor handlowy, kierownik przedsiębiorstwa business manager
14. business venture = przedsięwzięcie handlowe business venture
15. business trip = podróż służbowa, podróż w sprawach zawodowych, wyjazd służbowy, delegacja służbowa business trip
17. business opportunity = okazja biznesowa, szansa biznesowa business opportunity
19. business suit = garnitur business suit
20. business unit = jednostka organizacyjna business unit
21. business dealings = transakcje handlowe business dealings
24. business sector = sektor działalności gospodarczej business sector
25. business cycle = koniunktura gospodarcza, cykl gospodarczy, cykl koniunkturalny business cycle
29. business acumen = żyłka do interesów business acumen
30. business travel = podróż biznesowa, podróż służbowa business travel
31. business climate = środowisko gospodarcze business climate
33. business partnership = biznesowe partnerstwo business partnership
35. business entity = podmiot gospodarczy business entity
38. business activity = działalność gospodarcza business activity
39. business decision = decyzja gospodarcza business decision
40. business deal = umowa biznesowa business deal
44. business empire = imperium biznesowe business empire
45. business establishment = placówka handlowa, lokal użytkowy business establishment
48. business relationship = biznesowe stosunki business relationship
49. business environment = otoczenie biznesowe, otoczenie przedsiębiorstwa, otoczenie działalności gospodarczej (wszystkie zjawiska i procesy wpływające na rozwój przedsiębiorstwa) business environment
54. business user = zawodowy użytkownik business user
56. business loan = kredyt dla przedsiębiorców, kredyt dla firm business loan
59. Business Week = Biznesowy Tydzień Business Week
60. business class = klasa biznesowa, klasa biznes, klasa business (rodzaj siedzenia w samolocie) business class
61. business tax = podatek od działalność gospodarczej business tax
62. business success = sukces handlowy business success
63. business contact = partner w interesach business contact
65. business career = biznesowa kariera business career
66. business sense = smykałka do handlu business sense
68. business process = proces biznesowy business process
69. business park = park biznesowy (zespół biur, magazynów lub fabryk) business park
70. business purpose = cel handlowy business purpose
71. Business Link = Link handlowy Business Link
73. business side = biznesowy punkt widzenia business side
74. business hour = biznesowa godzina business hour
75. business experience = doświadczenie handlowe business experience
76. business record = dokumentacja handlowe business record
78. business people = biznesmeni, ludzie interesu, przedsiębiorcy business people
  • Business people are trying to provide these things which we want.
  • He said they have yet to meet with local officials or business people.
  • "We have an increase each year of business people coming in with their children."
  • Most business people thus feel that their help is needed.
  • They visit business people in the community to ask questions as well.
  • I've learned how business people approach what they see as the bottom line.
  • One example is the recent survey of 1,500 local business people.
  • "So it only makes sense that a program like this would be of interest to us as business people."
  • So far, the answer given by consumers and business people is no.
  • The work has been hard on nearby business people, too.
79. business end = lufa, ostrze business end
80. business office = siedziba firmy, biuro firmy business office
81. business matter = sprawa służbowa business matter
82. business reason = biznesowy powód business reason
83. business law = prawo handlowe business law
84. business application = aplikacja dla biznesu business application
85. business condition = biznesowy warunek business condition
86. business man = biznesowy człowiek business man
87. business area = sfera działalności gospodarczej business area
88. business case = uzasadnienie biznesowe business case
90. Sydney business district = Sydney dzielnica handlowa Sydney business district
91. business life = życie gospodarcze business life
94. business arrangement = biznesowe przygotowanie business arrangement
96. business program = program handlowy business program
97. business need = biznesowa potrzeba business need
99. business idea = pomysł handlowy business idea
100. business jet = biznesowy odrzutowiec business jet
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.