BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"budget" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

budget rzeczownik

rzeczownik + budget
Kolokacji: 81
state budget • operating budget • defense budget • advertising budget • capital budget • education budget • city budget • ...
budget + rzeczownik
Kolokacji: 197
budget deficit • budget cut • budget gap • budget proposal • budget surplus • budget director • budget plan • budget crisis • ...
budget + czasownik
Kolokacji: 65
budget includes • budget increases • budget calls • budget grows • budget goes • ...
czasownik + budget
Kolokacji: 61
cut one's budget • increase one's budget • release one's state budget • reduce one's budget • present one's budget • balance the budget • ...
przymiotnik + budget
Kolokacji: 112
annual budget • balanced budget • federal budget • military budget • tight budget • total budget • current budget • limited budget • ...
przyimek + budget
Kolokacji: 19
over budget • under budget • of one's budget • within one's budget • out of one's budget • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. over budget = powyżej budżetu (drożej), powyżej zakładanego budżetu over budget
2. under budget = poniżej budżetu (taniej) under budget
6. on a budget = o ograniczonym dochodzie (np. rodzina, gospodarstwo domowe) on a budget
  • I just want to give my view on the budget.
  • Only then will we cut back hard on our own military budget.
  • You should be able to live on your own budget or have a job.
  • The film was shot on a budget of $5 million.
  • The film was shot in 18 days on a budget of £18,000.
  • The film was shot on a budget of around $20,000.
  • The film was shot on a small budget of $1.5 million.
  • Quite simply, many people have started learning to live on a budget.
  • They run the whole thing on a budget of about $10 million.
  • Where do you think is the best place on a budget to go at the time?
15. despite one's budget = pomimo czyjś budżet despite one's budget

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.