"breed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breed czasownik

breed + rzeczownik
Kolokacji: 37
breed horses • breed dogs • breed animals • breed contempt • breed grounds • ...
czasownik + breed
Kolokacji: 3
known to breed • begin breeding • start breeding
breed + przyimek
Kolokacji: 23
breed in • bred for • bred by • breed with • breed from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. breed in = hodować w breed in
2. bred for = wyhodowany dla bred for
3. bred by = wyhodowany przez bred by
4. breed with = hodować z breed with
5. breed from = hodować z breed from
6. breed at = hodować przy breed at
7. breed on = hodować na breed on
8. bred to = wyhodowany aby bred to
9. bred into = wyhodowany do bred into
breed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
breed true • successfully breed • selectively bred • well breed • originally bred • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.