"breathing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breathing rzeczownik

rzeczownik + breathing
Kolokacji: 6
trouble breathing • difficulty breathing • rescue breathing • mouth breathing • yoga breathing • ...
breathing + rzeczownik
Kolokacji: 28
breathing space • breathing room • breathing problem • breathing illness • breathing tube • breathing apparatus • ...
breathing + czasownik
Kolokacji: 29
breathing slows • breathing grows • breathing stops • breathing becomes • breathing comes • ...
czasownik + breathing
Kolokacji: 19
stop breathing • hear one's breathing • listen to one's breathing • control one's breathing • slow one's breathing • ...
przymiotnik + breathing
Kolokacji: 44
heavy breathing • deep breathing • shallow breathing • rapid breathing • slow breathing • ragged breathing • ...
przyimek + breathing
Kolokacji: 11
of breathing • to one's breathing • with breathing • in breathing • for breathing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.