"breast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breast rzeczownik

rzeczownik + breast
Kolokacji: 11
chicken breast • duck breast • turkey breast • chimney breast • veal breast • ...
breast + rzeczownik
Kolokacji: 73
breast cancer • breast milk • breast pocket • breast implant • breast reconstruction • breast tissue • breast cancer patient • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. breast milk = mleko matki, kobiece mleko breast milk
3. breast pocket = zewnętrzna górna kieszeń marynarki, brustasza breast pocket
6. breast tissue = tkanka gruczołowa breast tissue
7. breast cancer patient = pacjent raka piersi breast cancer patient
9. silicone breast implant = implant silikonu piersi silicone breast implant
11. breast tumor = guz sutka breast tumor
12. breast cancer risk = ryzyko raka piersi breast cancer risk
13. breast meat = pierś mięso breast meat
breast + czasownik
Kolokacji: 47
breast heaves • breast rises • breast falls • breast swells • breast presses • ...
czasownik + breast
Kolokacji: 52
cover one's breasts • touch one's breast • cup one's breasts • expose one's breasts • clutch to one's breast • ...
przymiotnik + breast
Kolokacji: 85
left breast • large breast • right breast • small breast • bare breast • full breast • naked breast • big breast • ...
przyimek + breast
Kolokacji: 28
with breasts • for breast • of one's breasts • on one's breast • to one's breast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.