"bow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bow rzeczownik

rzeczownik + bow
Kolokacji: 22
port bow • Clara Bow • bow of one's head • violin bow • ribbon bow • ...
bow + rzeczownik
Kolokacji: 36
bow tie • bow wave • bow window • Bow River • bow section • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. bow tie = mucha (od garnituru) bow tie
2. bow wave = fala dziobowa bow wave
3. bow window = okno wykuszowe bow window
4. Bow River = Łuk Rzeka Bow River
5. bow section = część łuku bow section
bow + czasownik
Kolokacji: 19
bow swings • bow points • bow makes • bow rises • bow comes • ...
czasownik + bow
Kolokacji: 29
draw one's bow • take a bow • give a bow • make a bow • use a bow • ...
przymiotnik + bow
Kolokacji: 76
slight bow • little bow • deep bow • small bow • low bow • ...
przyimek + bow
Kolokacji: 12
for one's bow • across the bow • with a bow • over the bow • at the bow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.