"boundary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

boundary rzeczownik

rzeczownik + boundary
Kolokacji: 48
district boundary • park boundary • parish boundary • state boundary • county boundary • city boundary • constituency boundary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
4. county boundary = granica hrabstwa county boundary
5. state boundary = granica państwowa state boundary
6. city boundary = granica miasta city boundary
7. constituency boundary = okręg wyborczy granica constituency boundary
8. town boundary = miasto granica town boundary
9. plate boundary = talerz granica plate boundary
10. land boundary = granica gruntów land boundary
11. village boundary = miejscowa granica village boundary
12. field boundary = granica pól field boundary
13. property boundary = granica deweloperska property boundary
boundary + rzeczownik
Kolokacji: 39
boundary change • boundary line • boundary condition • Boundary Commission • boundary dispute • boundary layer • boundary wall • ...
boundary + czasownik
Kolokacji: 26
boundary runs • boundary includes • boundary follows • boundary changes • boundary extends • ...
czasownik + boundary
Kolokacji: 34
cross boundaries • set boundaries • mark the boundary • push the boundaries • boundary is defined • boundary is drawn • ...
przymiotnik + boundary
Kolokacji: 134
northern boundary • southern boundary • western boundary • eastern boundary • national boundary • international boundary • ...
przyimek + boundary
Kolokacji: 19
across boundaries • with boundaries • for boundaries • beyond the boundaries • within the boundaries • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.