BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book czasownik

book + rzeczownik
Kolokacji: 22
book tickets • book a flight • book a room • book passage • book bands • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. book tickets = bilety książki book tickets
3. book a room = książka pokój book a room
4. book passage = przejście książki book passage
czasownik + book
Kolokacji: 5
begin booking • start booking • consider booking • stop booking • recommend booking
book + przyimek
Kolokacji: 22
booked through • booked into • book up • booked on • booked for • ...
book + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
fully booked • book solid • book ahead • heavily booked • originally booked • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.