ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) entitle, title
Kolokacji: 2
(5) edit, issue, supply
Kolokacji: 3
(6) buy, purchase, stock, spend
Kolokacji: 5
(12) love, like, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(14) keep, prop, celebrate
Kolokacji: 3
(19) know, review, forget, recall
Kolokacji: 5
(20) record, read, argue, show
Kolokacji: 6
(23) document, endorse, support
Kolokacji: 3
(24) bind, strew
Kolokacji: 2
(26) win, culminate, reach
Kolokacji: 4
(27) note, criticize, point, pick
Kolokacji: 5
(31) inspire, base
Kolokacji: 3
(33) want, involve, need, claim
Kolokacji: 4
(34) display, reflect
Kolokacji: 2
(35) outline, author, summarize
Kolokacji: 3
1. outline in one's book = zarys w czyjś książka outline in one's book
2. author over several books = autor ponad kilkoma książkami author over several books
  • George authored over 100 books, and she centered her life around writing and nature.
  • He has authored over 450 articles and 4 books.
  • He has authored over thirty six books, translated four and edited ten.
  • He has authored over 25 books on education, communication, management and biography.
  • He has authored over 35 books and 100 articles on a wide variety of subjects.
  • He has authored over twenty-five books and won several awards for his poetry.
  • As of 2008, he has authored over 24 books and numerous articles.
  • Black has authored over 100 books throughout his career.
  • She authored over 25 books, many of them dealing with children and women.
  • Record authored or co-authored over 10 books during his life.
3. summarize in one's book = streszczać w czyjś książka summarize in one's book
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.