ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) entitle, title
Kolokacji: 2
(5) edit, issue, supply
Kolokacji: 3
(6) buy, purchase, stock, spend
Kolokacji: 5
(12) love, like, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(14) keep, prop, celebrate
Kolokacji: 3
2. book is mentioned = o książce wspominają book is mentioned
3. look up from one's book = podnosić wzrok czyjś książka look up from one's book
  • The old man did not look up from his book.
  • It was a little past seven when I looked up from my book at the sound of a buzzer.
  • "Ignore them," said the young woman, not looking up from her book.
  • The priest looked up from his book, and stood silent.
  • My younger sister did not look up from her book.
  • I looked up nervously from my book as she was speaking.
  • Metran wouldn't even have to look up from his book.
  • He looked up from his book with a guilty start as they came in.
  • I looked up from my book to stare at the curious man.
  • The man in the chair looked up from his book.
4. consult one's book = konsultować się czyjś książka consult one's book
5. book is cited = książka jest zacytowana book is cited
6. cite in one's book = cytować w czyjś książka cite in one's book
7. refer in one's book = odnosić się w czyjś książka refer in one's book
8. book is quoted = książka jest zacytowana book is quoted
9. refer as a book = odnieś się jako książka refer as a book
10. refer to the book = odnieś się do książki refer to the book
(19) know, review, forget, recall
Kolokacji: 5
(20) record, read, argue, show
Kolokacji: 6
(23) document, endorse, support
Kolokacji: 3
(24) bind, strew
Kolokacji: 2
(26) win, culminate, reach
Kolokacji: 4
(27) note, criticize, point, pick
Kolokacji: 5
(31) inspire, base
Kolokacji: 3
(33) want, involve, need, claim
Kolokacji: 4
(34) display, reflect
Kolokacji: 2
(35) outline, author, summarize
Kolokacji: 3
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.