"bond" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bond rzeczownik

rzeczownik + bond
Kolokacji: 77
James Bond • Treasury bond • junk bond • Barry Bond • government bond • revenue bond • obligation bond • Savings Bond • ...
bond + rzeczownik
Kolokacji: 98
bond market • bond issue • bond price • bond trader • bond fund • bond yield • bond rating • Bond Street • James Bond film • Bond film • ...
bond + czasownik
Kolokacji: 102
Bond says • bond falls • Bond hits • James Bond goes • bond maturing • ...
czasownik + bond
Kolokacji: 59
buy bonds • sell bonds • issue bonds • percent bond is offered • hold bonds • forge a bond • release on bond • invest in bonds • ...
przymiotnik + bond
Kolokacji: 164
municipal bond • strong bond • corporate bond • tax-exempt bond • long-term bond • double bond • high-yield bond • common bond • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
2. strong bond = silna więź (z kimś) strong bond
4. tax-exempt bond = więź zwolniona z opodatkowania tax-exempt bond
6. double bond = wiązanie podwójne double bond
7. close bond = bliskie więzi close bond
8. common bond = wątek pospolity (zwany też kowadełkowym) common bond
9. high-yield bond = obligacja wysokodochodowa high-yield bond
10. special bond = specjalna więź special bond
11. long bond = obligacja długoterminowa long bond
12. new bond = nowa więź new bond
13. covalent bond = wiązanie kowalencyjne covalent bond
14. serial bond = więź w odcinkach serial bond
15. emotional bond = więź emocjonalna emotional bond
17. investment-grade bond = inwestycyjny-klasa więź investment-grade bond
18. zero-coupon bond = obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
20. single bond = wiązanie pojedyncze, wiązanie proste single bond
21. personal bond = osobista więź personal bond
22. outstanding bond = wybitna więź outstanding bond
23. social bond = społeczna więź social bond
24. tax-free bond = więź wolna od podatku tax-free bond
25. deep bond = głęboka więź deep bond
26. carbon-carbon bond = więź węgla-węgla carbon-carbon bond
27. taxable bond = podlegająca opodatkowaniu więź taxable bond
28. tight bond = zaciśnięta więź tight bond
29. triple bond = wiązanie potrójne triple bond
przyimek + bond
Kolokacji: 21
on bonds • into bonds • in bonds • for bonds • of bonds • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.