BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"body" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

body rzeczownik

rzeczownik + body
Kolokacji: 113
student body • executive body • car body • transport body • fruit body • government body • world body • parent body • cell body • ...
body + rzeczownik
Kolokacji: 166
body part • body language • body weight • body temperature • body armor • body heat • body mass • body fat • body size • body bag • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
1. body part = część ciała body part
5. body armor = kamizelka kuloodporna body armor
6. body heat = temperatura ciała body heat
7. body mass = masa ciała body mass
8. body fat = tkanka tłuszczowa body fat
9. body size = rozmiar ciała body size
10. body shape = figura (kształt ciała) body shape
11. body bag = worek na zwłoki body bag
12. body count = liczba ofiar śmiertelnych body count
13. body type = czcionka podstawowa body type
14. body fluid = płyn ustrojowy body fluid
15. body image = obraz ciała, ego cielesne body image
16. body tissue = tkanka do ciała body tissue
17. body odor = naturalny zapach ciała (w szczególności nieprzyjemny, np. gdy ktoś się nie umyje) body odor
18. Body Shop = Nadwoziownia Body Shop
19. body politic = społeczeństwo body politic
20. body cavity = jama ciała body cavity
21. body length = długość ciała body length
22. body style = styl do ciała body style
23. body movement = ruch do ciała body movement
24. body hair = owłosienie body hair
  • For example, body hair on men may even be preferred (see below).
  • It didn't even have any body hair, except a sparse growth on the head.
  • He can pull various objects from his long body hair.
  • And I discovered, there was a plus or two about losing all body hair.
  • But after that my voice became deeper and I grew more body hair.
  • No doubt much body hair was killed as well, and that at least will remain so.
  • Not much more than an ape without the body hair, if you know what I mean.
  • Another conundrum is why women have less body hair than men.
  • On average, men have more body hair than women.
  • Keep in mind that not all women shave their body hair.
25. body font = czcionka do ciała body font
26. Mind Body Resource = Umysł Zasób do ciała Mind Body Resource
27. body whorl = wzór wirowy do ciała body whorl
28. body panel = panel do ciała body panel
29. body blow = cios w tułów (w sporcie) body blow
30. body mass index = BMI (wskaźnik masy ciała) body mass index
31. body color = kolor do ciała body color
32. body builder = robotnik budowlany do ciała body builder
33. body function = funkcja do ciała body function
34. body structure = budowa ciała body structure
35. body guard = strażnik do ciała body guard
36. student body president = prezydent studencki do ciała student body president
37. body art = body art (kierunek w sztuce) body art
38. body suit = body body suit
39. body chemistry = chemia do ciała body chemistry
40. body paint = farba do ciała body paint
41. body Armour = kamizelka kuloodporna body Armour
42. body design = projekt do ciała body design
43. body ache = ból do ciała body ache
44. Body Snatcher = Hiena cmentarna Body Snatcher
45. body position = pozycja do ciała body position
46. body cell = komórka ciała body cell
47. body work = praca do ciała body work
48. body surface = powierzchnia ciała body surface
49. body contact = kontakt fizyczny body contact
50. body strength = siła do ciała body strength
51. body composition = zawartość poszczególnych składników w ciele (np. mięśni, tłuszczu) body composition
52. body system = system do ciała body system
53. body plan = koncepcja Bauplan, plan budowy organizmu body plan
54. body clock = zegar biologiczny body clock
55. body check = bodiczek, zatrzymanie zawodnika ciałem (w hokeju) body check
56. body modification = modyfikacja ciała body modification
57. body shot = strzał do ciała body shot
58. body search = rewizja, kontrola osobista body search
59. body posture = postawa do ciała body posture
60. body segment = segment do ciała body segment
body + czasownik
Kolokacji: 431
body lays • body lies • body absorbs • body trembles • body aches • body shakes • body responds • body produces • body falls • ...
czasownik + body
Kolokacji: 430
body established • see one's body • leave one's body • use one's body • move one's body • carry one's body • keep one's body • ...
przymiotnik + body
Kolokacji: 586
human body • dead body • whole body • entire body • upper body • legislative body • naked body • low body • healthy body • ...
przyimek + body
Kolokacji: 54
with one's body • on one's body • from one's body • over one's body • for one's body • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.