KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"body" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

body rzeczownik

rzeczownik + body
Kolokacji: 113
student body • executive body • car body • transport body • fruit body • government body • world body • parent body • cell body • ...
body + rzeczownik
Kolokacji: 166
body part • body language • body weight • body temperature • body armor • body heat • body mass • body fat • body size • body bag • ...
body + czasownik
Kolokacji: 431
body lays • body lies • body absorbs • body trembles • body aches • body shakes • body responds • body produces • body falls • ...
czasownik + body
Kolokacji: 430
body established • see one's body • leave one's body • use one's body • move one's body • carry one's body • keep one's body • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. body established = ciało założyło body established
  • Of course they did not leave her the body, either.
  • From now on I think we begin to leave the body behind.
  • I thought you had gone into the place where they live and left your body behind.
  • I felt the air leave his body as he hit the wall.
  • He wouldn't have left the body where the first guy who came along was going to find it.
  • Leaving your body to get on with more important things.
  • I seemed to leave my body - to go outside the house.
  • "The body was left in the street until the police came."
  • Your mind sort of leaves the body to look after itself for a while.
  • "Leave the body alone until I tell you what to do with it."
8. get one's body = dostawać czyjś ciało get one's body
11. look at one's body = patrzeć czyjś ciało look at one's body
12. give one's body = dawać czyjś ciało give one's body
13. put one's body = kłaść czyjś ciało put one's body
14. hold one's body = trzymaj się za ciało hold one's body
15. hide one's body = ukrywać się czyjś ciało hide one's body
16. feel one's body = czuć czyjś ciało feel one's body
17. find in one's body = znajdować czyjś ciało find in one's body
18. turn one's body = obracać się czyjś ciało turn one's body
19. lift one's body = winda czyjś ciało lift one's body
20. show one's body = pokazywać czyjś ciało show one's body
21. pull one's body = ciągnąć czyjś ciało pull one's body
23. twist one's body = skręt czyjś ciało twist one's body
24. possess one's body = posiadać czyjś ciało possess one's body
25. touch one's body = dotknięcie czyjś ciało touch one's body
26. allow one's body = pozwalać czyjś ciało allow one's body
27. attach to one's body = przywiązywać czyjś ciało attach to one's body
29. find on one's body = znajdować czyjś ciało find on one's body
30. return to one's body = wracać czyjś ciało return to one's body
31. retrieve one's body = odzyskiwać czyjś ciało retrieve one's body
32. want one's body = chcieć czyjś ciało want one's body
33. shake one's body = potrząsać czyjś ciało shake one's body
34. take over one's body = przejmować obowiązki czyjś ciało take over one's body
35. push one's body = popychać czyjś ciało push one's body
36. wrap around one's body = zawijać wokół czyjś ciało wrap around one's body
38. take from one's body = brać czyjś ciało take from one's body
39. pass through one's body = przechodzić czyjś ciało pass through one's body
40. force one's body = siła czyjś ciało force one's body
41. support one's body = wsparcie czyjś ciało support one's body
42. include bodies = obejmuj ciała include bodies
43. happen to one's body = zdarzać się czyjś ciało happen to one's body
44. run through one's body = roztrwoniony czyjś ciało run through one's body
46. sell one's body = sprzedawać się, uprawiać seks za pieniądze sell one's body
47. body is cremated = zwłoki są palone body is cremated
48. trap in one's body = pułapka w czyjś ciało trap in one's body
49. lower one's body = niższy czyjś ciało lower one's body
50. claim one's body = twierdzić czyjś ciało claim one's body
52. cling to one's body = uchwycić się czyjś ciało cling to one's body
53. body is exhumed = ciało jest ekshumowane body is exhumed
54. steal one's body = kraść czyjś ciało steal one's body
55. reveal one's body = wyjawiać czyjś ciało reveal one's body
59. roll one's body = rolka czyjś ciało roll one's body
63. raise one's body = podnosić czyjś ciało raise one's body
66. search for one's body = szukaj czyjś ciało search for one's body
69. body is placed = ciało jest umieszczone body is placed
72. feel in one's body = czuć w czyjś ciało feel in one's body
73. affect from one's body = wpływać z czyjś ciało affect from one's body
74. fill one's body = napełniać się czyjś ciało fill one's body
79. body is brought = ciało jest przyniesione body is brought
80. produce a body = wyprodukuj ciało produce a body
84. shift one's body = zmiana czyjś ciało shift one's body
85. run over one's body = pobiec czyjś ciało run over one's body
86. body is sent = ciało jest wysłane body is sent
87. surround one's body = obramowanie czyjś ciało surround one's body
91. body is built = ciało jest zbudowane body is built
94. fit one's body = pasować czyjś ciało fit one's body
95. body is called = do ciała dzwonią body is called
96. set one's body = umieszczać czyjś ciało set one's body
97. share one's body = dzielić czyjś ciało share one's body
98. change one's body = zmiana czyjś ciało change one's body
99. feel through one's body = czuć całkowicie czyjś ciało feel through one's body
przymiotnik + body
Kolokacji: 586
human body • dead body • whole body • entire body • upper body • legislative body • naked body • low body • healthy body • ...
przyimek + body
Kolokacji: 54
with one's body • on one's body • from one's body • over one's body • for one's body • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.