BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board czasownik

board + rzeczownik
Kolokacji: 16
board a plane • board a bus • board the train • board the ship • board a flight • ...
czasownik + board
Kolokacji: 4
begin boarding • denied boarding • seen boarding • start boarding
board + przyimek
Kolokacji: 16
board up • board at • board with • board in • board for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. board up = zabijać deskami board up
  • The back door, however, had been boarded up in the last week.
  • There was a side window too, but that seemed boarded up.
  • The house where she used to live was boarded up.
  • The door and window of the store were boarded up.
  • The windows had been boarded up from the inside too.
  • All the windows on the lower floor were boarded up.
  • The room's only window had been boarded up from the outside.
  • Nearly every window in the city had been boarded up.
  • Most of them were still boarded up, since it was early in the season.
  • The store itself may even have been boarded up for a while.
2. board at = komisja przy board at
4. board in = komisja w board in
5. board for = komisja dla board for
6. board on = komisja na board on
7. board to = komisja aby board to
board + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 3
finally board • immediately board • actually board

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.