"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board rzeczownik

rzeczownik + board
Kolokacji: 330
school board • State Board • executive board • bulletin board • message board • review board • circuit board • County Board • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 97
1. school board = rada szkoły, kuratorium school board
4. bulletin board = tablica ogłoszeń (także elektroniczna) bulletin board
5. control board = tablica sterownicza, tablica kontrolna control board
6. message board = tablica ogłoszeń (w internecie) message board
7. review board = komisja rewizyjna review board
8. circuit board = płytka obwodu drukowanego circuit board
9. Chicago Board = Chicagowska Komisja Chicago Board
11. College Board = College Board (ogranizacja non-profit zrzeszająca uczelnie w USA) College Board
12. co-op board = co-op komisja co-op board
13. parole board = rada ds. zwolnień warunkowych parole board
14. Conference Board = Komisja konferencyjna Conference Board
15. safety board = komisja bezpieczeństwa safety board
16. planning board = komisja planowania przestrzennego planning board
17. bank board = komisja bankowa bank board
18. leader board = tablica wyników leader board
20. game board = plansza do gry game board
21. drawing board = deska kreślarska drawing board
23. tourist board = deska turystyczna tourist board
24. town board = miasto komisja town board
28. National Board of Canada = Krajowa Komisja Kanady National Board of Canada
31. oversight board = niedopatrzenie komisja oversight board
32. university board = komisja uniwersytecka university board
34. City Board = Komisja miasta City Board
35. village board = miejscowa komisja village board
36. library board = tablica biblioteczna library board
37. Metropolitan Board of Works = Wielkomiejska Komisja z pracuje Metropolitan Board of Works
38. Real Board of New York = Prawdziwa Deska Nowego Jorku Real Board of New York
40. board of trustees = rada powiernicza, zarząd powierniczy board of trustees
42. Ouija board = Ouija (plansza z wydrukowanymi literami alfabetu, używana przy seansach spirytystycznych) Ouija board
46. Board of Selectmen = Komisja Radnych Board of Selectmen
49. chess board = szachownica chess board
50. draft board = komisja poborowa draft board
51. Zoning Board = Podział na strefy Komisja Zoning Board
52. U.S. Board = USA Komisja U.S. Board
53. floor board = płyta podłogowa nadwozia floor board
57. Westchester Board of Realtors = Westchester Komisja Pośredników w handlu nieruchomościami Westchester Board of Realtors
58. discussion board = tablica dyskusyjna discussion board
59. community school board = komisja społeczna szkolna community school board
60. museum board = komisja muzealna museum board
65. Campaign Finance Board = Kampania Deska finansowa Campaign Finance Board
68. United States Board = Stany Zjednoczone Komisja United States Board
69. Chairman Board = Przewodniczący Komisja Chairman Board
70. notice board = tablica ogłoszeń notice board
71. mission board = komisja misyjna mission board
73. Officers Board = Urzędnicy Komisja Officers Board
74. Aeronautics Board = Komisja lotnicza Aeronautics Board
75. board of inquiry = komisja śledcza board of inquiry
76. water board = przedsiębiorstwo wodociągowe water board
77. information board = tablica informacyjna information board
  • The walls have information boards, and there are various other exhibits here.
  • There are no facilities, just an information board, and a log book.
  • In addition there is an information board here with details about the nature reserve and the birds to be found.
  • In a few seconds another entry displayed on his information board.
  • At the foot of the dam is a public toilet and an information board.
  • There is a car park and information board with all the history.
  • Two information boards tell in English the history of the church and village.
  • You can learn more about these on an information board by the steps.
  • In addition, an information board has been set up.
  • There are 10 information boards located at various points around the trail.
79. Board of Overseers = Komisja Nadzorców Board of Overseers
80. California Board = Kalifornia Komisja California Board
81. policy board = komisja polityczna policy board
83. Board of Chosen Freeholders = Komisja Chosen Freeholders Board of Chosen Freeholders
84. tourism board = turystyka komisja tourism board
85. display board = wyświetlacz display board
86. ethics board = etyki komisja ethics board
87. Board of Visitors = Komisja Gości Board of Visitors
88. Censor Board = Cenzor Komisja Censor Board
89. sandwich board = podwójna tablica reklamowa (noszona przez człowieka na piersiach i plecach) sandwich board
90. Board of Examiners = Komisja egzaminacyjna Board of Examiners
92. labor board = praca komisja labor board
93. Treasury Board = Komisja skarbu Treasury Board
94. Cricket Board = Komisja do krykieta Cricket Board
97. currency board = system kasy emisyjnej currency board
board + rzeczownik
Kolokacji: 67
board member • board game • board meeting • board chairman • board seat • board official • board president • board room • ...
board + czasownik
Kolokacji: 247
board approves • board votes • board meets • board consists • board appoints • board rejects • board recommends • board adopts • ...
czasownik + board
Kolokacji: 70
report to the school board • include board • chair the board • make to the board • board is appointed • board is composed • ...
przymiotnik + board
Kolokacji: 125
advisory board • three-member board • corporate board • wooden board • supervisory board • independent board • national board • ...
przyimek + board
Kolokacji: 24
including board • across the board • above board • off the board • onto the board • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.