"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board rzeczownik

rzeczownik + board
Kolokacji: 330
school board • State Board • executive board • bulletin board • message board • review board • circuit board • County Board • ...
board + rzeczownik
Kolokacji: 67
board member • board game • board meeting • board chairman • board seat • board official • board president • board room • ...
board + czasownik
Kolokacji: 247
board approves • board votes • board meets • board consists • board appoints • board rejects • board recommends • board adopts • ...
czasownik + board
Kolokacji: 70
report to the school board • include board • chair the board • make to the board • board is appointed • board is composed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. report to the school board = raport do komisji szkolnej report to the school board
2. include board = obejmuj komisję include board
7. board is composed = komisja jest stanowiona board is composed
8. board is established = komisja jest powołana board is established
9. give board = daj komisję give board
10. board is elected = komisja jest wybrana board is elected
12. board is expected = komisja jest spodziewać się board is expected
16. abolish the Board = znieś Komisję abolish the Board
17. ask the board = zapytaj o komisję ask the board
18. use a board = użyj komisji use a board
19. get board = mieć komisja get board
20. board is formed = komisja jest założona board is formed
21. cut boards = zarządy cięcia cut boards
22. provide board = dostarcz komisji provide board
24. head the board = bądź na czele komisji head the board
przymiotnik + board
Kolokacji: 125
advisory board • three-member board • corporate board • wooden board • supervisory board • independent board • national board • ...
przyimek + board
Kolokacji: 24
including board • across the board • above board • off the board • onto the board • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.