"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board rzeczownik

rzeczownik + board
Kolokacji: 330
school board • State Board • executive board • bulletin board • message board • review board • circuit board • County Board • ...
board + rzeczownik
Kolokacji: 67
board member • board game • board meeting • board chairman • board seat • board official • board president • board room • ...
board + czasownik
Kolokacji: 247
board approves • board votes • board meets • board consists • board appoints • board rejects • board recommends • board adopts • ...
czasownik + board
Kolokacji: 70
report to the school board • include board • chair the board • make to the board • board is appointed • board is composed • ...
przymiotnik + board
Kolokacji: 125
advisory board • three-member board • corporate board • wooden board • supervisory board • independent board • national board • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. advisory board = komitet doradczy, zespół doradców advisory board
4. wooden board = drewniana komisja wooden board
5. supervisory board = rada nadzorcza supervisory board
8. central board = zarząd główny central board
9. new board = nowa komisja new board
10. full board = pełne wyżywienie (w hotelu) full board
12. seven-member board = komisja siedem-członkowski seven-member board
13. five-member board = komisja o pięciu członkach five-member board
14. entire board = cała komisja entire board
15. nine-member board = komisja dziewięć-członkowski nine-member board
16. separate board = odrębna komisja separate board
18. electronic bulletin board = elektroniczna tablica informacyjna electronic bulletin board
20. old board = stara komisja old board
21. main board = płyta główna main board
23. large board = duża komisja large board
24. white board = biała deska white board
25. international board = międzynarodowa komisja international board
26. municipal board = zarząd miasta municipal board
27. small board = nieliczna komisja small board
28. big board = określenie na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych big board
29. offensive board = obraźliwa komisja offensive board
30. floured board = posypana mąką komisja floured board
31. loose board = luźna komisja loose board
32. administrative board = organ administracyjny administrative board
33. scientific board = naukowa deska scientific board
34. American board = Amerykańska komisja American board
35. regional board = regionalna komisja regional board
przyimek + board
Kolokacji: 24
including board • across the board • above board • off the board • onto the board • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.