MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) smoke, sand, grit
Kolokacji: 3
(4) nose, spray
Kolokacji: 2
(6) mind, head, brain
Kolokacji: 5
(7) cover, hair, top, feather
Kolokacji: 4
1. blow one's cover = zdemaskować się, ujawniać się blow one's cover
2. blow one's hair = uderzenie czyjś włosy blow one's hair
3. blow one's top = wpaść w szał, eksplodować, wściec się blow one's top
4. blow feathers = pióra uderzenia blow feathers
  • "Oh, no." Anielewicz looked like a cat blowing canary feathers off its nose.
  • She blew hair and feathers out of her eyes.
  • Uncle Jack plunged into another long tale about an old Prime Minister who sat in the House of Commons and blew feathers in the air and tried to keep them there when all about him men were losing their heads.
  • To counteract the pomposity, he hired a Brazilian band on stilts and booked a snow machine to blow white feathers around.
(8) bubble, froth
Kolokacji: 2
(10) hole, chance
Kolokacji: 2
(11) snow, sleet
Kolokacji: 2
(12) sock, chill, pollen, agent
Kolokacji: 4
(13) steam, flame
Kolokacji: 3
(14) glass, car, window
Kolokacji: 3
(15) people, cloud, chunk
Kolokacji: 3
(16) landmark, cheek, knee
Kolokacji: 3
(17) water, dirt, shit
Kolokacji: 3
(18) money, budget
Kolokacji: 2
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.