BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) smoke, sand, grit
Kolokacji: 3
1. blow kisses = pocałunki uderzenia blow kisses
2. blow up buildings = uderzenie w górę budynków blow up buildings
3. blow off course = uderzenie niedaleko kursu blow off course
4. blow the way = spowoduj rozerwanie się drogi blow the way
5. blow town = miasto uderzenia blow town
  • Last night he put the bite on somebody and got enough to blow town.
  • "I been tryin' to trace the guy for the last week, but it looks like he blew town!"
  • It was time to blow town and head for Merida.
  • "I need a chance& to check out that ring& before you blow town".
  • He would have come out a half hour after she blew town.
  • That means the other boys will have to blow town.
  • "If he was in trouble with Paco, he's probably blown town by now."
  • "You're better off blowing town than killing us," I said.
  • That Mona blew town the night the papers got it.
6. blow one's house = uderzenie czyjś dom blow one's house
(4) nose, spray
Kolokacji: 2
(6) mind, head, brain
Kolokacji: 5
(7) cover, hair, top, feather
Kolokacji: 4
(8) bubble, froth
Kolokacji: 2
(10) hole, chance
Kolokacji: 2
(11) snow, sleet
Kolokacji: 2
(12) sock, chill, pollen, agent
Kolokacji: 4
(13) steam, flame
Kolokacji: 3
(14) glass, car, window
Kolokacji: 3
(15) people, cloud, chunk
Kolokacji: 3
(16) landmark, cheek, knee
Kolokacji: 3
(17) water, dirt, shit
Kolokacji: 3
(18) money, budget
Kolokacji: 2
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.