BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) smoke, sand, grit
Kolokacji: 3
1. blow kisses = pocałunki uderzenia blow kisses
2. blow up buildings = uderzenie w górę budynków blow up buildings
3. blow off course = uderzenie niedaleko kursu blow off course
4. blow the way = spowoduj rozerwanie się drogi blow the way
5. blow town = miasto uderzenia blow town
6. blow one's house = uderzenie czyjś dom blow one's house
  • I thought it was going to blow our little house away.
  • But all his huffing and puffing couldn't blow their house down.
  • Wolves huffed and puffed, but they could not blow Tracey's house down again.
  • Under one scaffolding, he says, a police officer demanded that he move, saying, "This is the big bad wolf and I'm blowing your house down."
  • They realize the ship is heading for a planet, and Dennel comments that 'The big bad wolf's ready to blow our house down.'
  • So let me guess, someone blew your house down?
  • "By the guys who blew your house to smithereens, who do you think?"
  • "They're afraid it'll blow their house down."
  • "The first days the women next door, refugees, provoked me, saying they would blow my house up," he said.
  • Chuck Cutolo, counsel to the Democratic county legislators, said, "It's like the big bad wolf blowing his own house down."
(4) nose, spray
Kolokacji: 2
(6) mind, head, brain
Kolokacji: 5
(7) cover, hair, top, feather
Kolokacji: 4
(8) bubble, froth
Kolokacji: 2
(10) hole, chance
Kolokacji: 2
(11) snow, sleet
Kolokacji: 2
(12) sock, chill, pollen, agent
Kolokacji: 4
(13) steam, flame
Kolokacji: 3
(14) glass, car, window
Kolokacji: 3
(15) people, cloud, chunk
Kolokacji: 3
(16) landmark, cheek, knee
Kolokacji: 3
(17) water, dirt, shit
Kolokacji: 3
(18) money, budget
Kolokacji: 2
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.