PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. blow smoke = dym uderzenia blow smoke
2. blow air = uderzenie powietrze blow air
3. blow kisses = pocałunki uderzenia blow kisses
4. blow one's nose = wydmuchiwać nos blow one's nose
6. blow one's mind = uderzenie czyjś umysł blow one's mind
7. blow one's cover = zdemaskować się, ujawniać się blow one's cover
8. blow off one's head = uderzenie daleko czyjś głowa blow off one's head
9. blow bubbles = puszczać bańki mydlane blow bubbles
10. blow out one's brains = gasnąć czyjś mózgi blow out one's brains
11. blow dust = kurz uderzenia blow dust
12. blow a hole = wyrwij dziurę blow a hole
13. blow one's head = uderzenie czyjś głowa blow one's head
14. blow one's hair = uderzenie czyjś włosy blow one's hair
15. blow a lead = ujawnij wskazówkę blow a lead
16. blow one's top = wpaść w szał, eksplodować, wściec się blow one's top
17. blow one's chance = zmarnować szansę, dać ciała, zawalić sprawę blow one's chance
18. blow snow = śnieg uderzenia blow snow
19. blow one's socks = uderzenie czyjś skarpety blow one's socks
20. blow off steam = wypuścić parę, wyładować się, rozładować emocje blow off steam
21. blow whistles = gwizdki uderzenia blow whistles
22. blow one's trumpet = uderzenie czyjś trąbka blow one's trumpet
23. blow sand = piasek uderzenia blow sand
24. blow one's brains = uderzenie czyjś mózgi blow one's brains
25. blow up buildings = uderzenie w górę budynków blow up buildings
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.