"black" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

black przymiotnik

black + rzeczownik
Kolokacji: 1484
black man • black hair • black woman • black hole • black eye • black community • black market • black pepper • black dress • ...
czasownik + black
Kolokacji: 24
paint black • wear black • turn black • look black • go black • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. paint black = czarny farby paint black
2. wear black = nosić czerń, ubierać się na czarno wear black
3. turn black = czernieć, ciemnieć turn black
  • It just turned black, and about one second later we felt the heat.
  • They turn black in just a few minutes after death.
  • He'd been dead for almost five hours, and had already turned black.
  • Don't be surprised if your eye turns black in a few hours.
  • I think that's why he turned black and got so hard.
  • If there were, it would have turned black after a single day.
  • Then the sky turned black, and we were still alive.
  • I want to know the reason for it turning black.
  • It felt like all the white in the room turned black.
  • She would be ill until her hair turned black again.
4. go black = sczerniej go black
5. look black = wyglądać ponuro, przedstawiać się ponuro (negatywnie, nieobiecująco, beznadziejnie) look black
przysłówek + black
Kolokacji: 24
predominantly black • historically black • largely black • completely black • entirely black • ...
black + przyimek
Kolokacji: 13
black against • black with • black on • black from • black in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.