"bite" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bite czasownik

bite + rzeczownik
Kolokacji: 25
bite one's lip • bite one's tongue • bite one's nails • bite the bullet • bite the hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. bite one's lip = powstrzymać się od powiedzenia czegoś (dosł. zagryzać wargę) bite one's lip
2. bite one's tongue = ugryźć się w język (nie powiedzieć czegoś w ostatniej chwili) bite one's tongue
3. bite one's nails = obgryzać paznokcie ze zdenerwowania bite one's nails
4. bite the bullet = stawiać czemuś czoło; zacisnąć zęby i zrobić coś mimo niechęci; brać byka za rogi; chwytać byka za rogi bite the bullet
6. bite off one's head = odgryzać czyjś głowa bite off one's head
7. bite one's head = gryźć czyjś głowa bite one's head
8. bite the dust = gryźć ziemię, pójść do piachu, kopnąć w kalendarz (zostać zabitym) bite the dust
  • "All the potential customers bit the dust trying to reach it."
  • By the time I got to them, most had bitten the dust.
  • One big showdown, and the bad guys bite the dust.
  • It was just a young 40-year-old having a night out with her women friends before biting the dust.
  • "We weren't going to have one more neighborhood business bite the dust," he said.
  • I just thought it would be fun to write about how various people bit the dust.
  • Other implied health claims are likely to bite the dust as well.
  • It seems likely to survive, while other works of mine that I value more bite the dust.
  • A bunch of little brown guys had bitten the dust.
  • All you see here is a fine example of male ego biting the dust.
czasownik + bite
Kolokacji: 7
try to bite • stop biting • start biting • begin to bite • begin biting • ...
bite + przyimek
Kolokacji: 18
bite off • bite into • bite down • bite back • bite out • ...
bite + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
once bitten • bite deep • bite down hard • bite deeply • gently bite • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.