PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"bill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bill rzeczownik

rzeczownik + bill
Kolokacji: 156
Buffalo Bill • tax bill • Senate bill • dollar bill • Treasury bill • reform bill • spending bill • appropriations bill • energy bill • utility bill • ...
bill + rzeczownik
Kolokacji: 311
Bill Clinton • Bill Gates • Bill Bradley • Bill Cosby • Bill Murray • Bill O'REILLY • Bill Evans • Bill Walsh • Bill Russell • Bill Richardson • ...
bill + czasownik
Kolokacji: 213
bill passes • bill contains • bill requires • bill allows • bill fails • bill includes • bill provides • bill comes • bill creates • bill calls • ...
czasownik + bill
Kolokacji: 92
bill sponsored • kill Bill • include bills • pay one's bills • reduce one's tax bill • bill designed • cover one's bills • introduce a bill • ...
przymiotnik + bill
Kolokacji: 154
three-month bill • six-month bill • medical bill • clean bill • monthly bill • unpaid bill • electric bill • legal bill • double bill • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
3. medical bill = medyczny rachunek medical bill
4. clean bill = ujednolicony tekst ustawy po poprawkach komisji clean bill
5. monthly bill = miesięczny rachunek monthly bill
6. electric bill = elektryczny rachunek electric bill
7. unpaid bill = weksel niewykupiony unpaid bill
8. legal bill = prawny rachunek legal bill
9. double bill = spektakl składający się z dwóch utworów double bill
10. outstanding bill = niezapłacony weksel outstanding bill
11. final bill = ostatni rachunek final bill
12. one-year bill = roczny rachunek one-year bill
13. similar bill = podobny rachunek similar bill
14. total bill = całkowity rachunek total bill
15. big bill = duży rachunek big bill
16. bipartisan bill = dwupartyjny rachunek bipartisan bill
17. new bill = nowy rachunek new bill
18. large bill = duży rachunek large bill
20. high bill = wysoki rachunek high bill
21. major bill = główny rachunek major bill
22. original bill = oryginał weksla original bill
23. private bill = projekt ustawy prywatnej private bill
24. military spending bill = rachunek wydatków wojskowych military spending bill
25. separate bill = oddzielny rachunek separate bill
26. small bill = cichy rachunek small bill
27. huge bill = olbrzymi rachunek huge bill
28. comprehensive bill = rachunek o szerokim zastosowaniu comprehensive bill
29. average bill = średni rachunek average bill
30. entire bill = cały rachunek entire bill
31. civil rights bill = rachunek na rzecz przestrzegania praw obywatelskich civil rights bill
32. hundred-dollar bill = rachunek sto-dolar hundred-dollar bill
33. long bill = weksel długoterminowy long bill
34. triple bill = potrójny rachunek triple bill
35. old bill = stary rachunek old bill
36. current bill = obecny rachunek current bill
37. federal bill = federalny rachunek federal bill
38. black bill = czarny rachunek black bill
39. overall bill = ogólny rachunek overall bill
40. Democratic bill = Demokratyczny rachunek Democratic bill
41. important bill = ważny rachunek important bill
42. single bill = jeden rachunek single bill
43. controversial bill = kontrowersyjny rachunek controversial bill
44. crisp bill = krótki rachunek crisp bill
przyimek + bill
Kolokacji: 18
by Bill • against the bill • under the bill • on the bill • of the bill • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.