PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"big" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

big przymiotnik

big + rzeczownik
Kolokacji: 1822
big problem • big deal • big hit • big difference • big game • big business • big question • Big Brother • big change • big issue • ...
czasownik + big
Kolokacji: 21
grow big • get bigger • look big • think big • win big • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. grow big = stój się duży grow big
2. get bigger = wyrośnij get bigger
3. look big = sprawiać pozory kogoś ważnego i wpływowego look big
4. think big = myśleć o robieniu wielkich rzeczy, czynić plany na dużą skalę, mieć ambitne plany think big
5. win big = wygrywać duży win big
6. become bigger = stój się większy become bigger
7. feel big = poczuj się duży feel big
przysłówek + big
Kolokacji: 26
pretty big • far bigger • slightly bigger • awfully big • fairly big • ...
big + przyimek
Kolokacji: 13
big for • big on • big in • big with • big of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.