BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"betray" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

betray czasownik

betray + rzeczownik
Kolokacji: 35
betray one's trust • betray one's friends • betray one's people • betray one's country • betray one's presence • ...
betray + przyimek
Kolokacji: 12
betrayed by • betray in • betray to • betray for • betray with • ...
betray + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
eventually betray • later betray • somehow betrayed • personally betrayed • once betrayed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.