Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"benefit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

benefit rzeczownik

rzeczownik + benefit
Kolokacji: 83
health benefit • unemployment benefit • tax benefit • disability benefit • welfare benefit • retirement benefit • pension benefit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. health benefit = świadczenie zdrowotne, zasiłek zdrowotny health benefit
4. disability benefit = świadczenie z tytułu niepełnosprawności disability benefit
5. welfare benefit = zasiłek z opieki społecznej welfare benefit
7. pension benefit = świadczenie emerytalne pension benefit
8. drug benefit = refundacja leków drug benefit
10. fringe benefit = dodatkowa korzyść (uzyskiwana oprócz wypłaty) fringe benefit
12. child benefit = zasiłek na dziecko child benefit
14. death benefit = świadczenie na wypadek śmierci pracownika death benefit
15. trade benefit = korzyść handlowa trade benefit
16. prescription drug benefit = lek na receptę korzyść prescription drug benefit
17. security benefit = korzyść związana z bezpieczeństwem security benefit
18. state benefit = zasiłek state benefit
19. education benefit = korzyść edukacyjna education benefit
20. side benefit = uboczna korzyść side benefit
21. cash benefit = świadczenie pieniężne, świadczenie finansowe cash benefit
22. health care benefit = ochrona zdrowia korzyść health care benefit
23. insurance benefit = świadczenie ubezpieczeniowe insurance benefit
  • But they will also increase access to private insurance benefits, especially for people in poor health.
  • In order to qualify for these national insurance benefits, you must have been married to your husband on the date he died.
  • They should never have to sign over these rights to receive insurance benefits.
  • "But I got full insurance benefits for $7 a month," she said.
  • Small businesses can get help to provide insurance benefits to their workers.
  • Congress is considering similar insurance benefits on a national level.
  • But it has paid out just $713.1 million in insurance benefits over that period.
  • Eventually, she found a new job in sales with a small company that offered no health insurance benefits.
  • Moving to another state can cause insurance benefits to change.
  • Available insurance benefits range from $2,000 to $350,000 and come in $25,000 intervals.
24. veterans benefit = weterani korzyść veterans benefit
25. consumer benefit = konsument korzyść consumer benefit
26. employment benefit = zatrudnienie korzyść employment benefit
28. benefit of one's experience = korzyść z czyjś doświadczenie benefit of one's experience
29. benefit of one's members = korzyść z czyjś członkowie benefit of one's members
30. incapacity benefit = zasiłek chorobowy (wypłacany w przypadku niezdolności do pracy) incapacity benefit
31. benefit of hindsight = korzyść dystansu benefit of hindsight
32. business benefit = biznesowa korzyść business benefit
33. charity benefit = korzyść dobroczynna charity benefit
34. material benefit = korzyść majątkowa material benefit
benefit + rzeczownik
Kolokacji: 47
benefit concert • benefit package • Unemployment benefit claimants constituency • benefit program • benefit performance • ...
benefit + czasownik
Kolokacji: 53
benefit outweighs • benefit includes • benefit comes • benefit goes • Benefit takes • ...
czasownik + benefit
Kolokacji: 107
receive benefits • deny benefits • reduce benefits • extend benefits • derive benefit • provide benefits • offer benefits • cut benefits • ...
przymiotnik + benefit
Kolokacji: 232
economic benefit • potential benefit • full benefit • medical benefit • financial benefit • additional benefit • significant benefit • ...
przyimek + benefit
Kolokacji: 19
without benefit • of benefits • with benefits • on benefits • about benefits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.