BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"beneficial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beneficial przymiotnik

beneficial + rzeczownik
Kolokacji: 42
beneficial effect • beneficial relationship • beneficial insect • beneficial result • beneficial use • ...
czasownik + beneficial
Kolokacji: 3
prove beneficial • consider beneficial • deem beneficial
przysłówek + beneficial
Kolokacji: 19
mutually beneficial • most beneficial • particularly beneficial • highly beneficial • especially beneficial • ...
beneficial + przyimek
Kolokacji: 3
beneficial to • beneficial for • beneficial in

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.