"belt" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

belt rzeczownik

rzeczownik + belt
Kolokacji: 82
seat belt • conveyor belt • leather belt • asteroid belt • safety belt • Sun Belt • Bible Belt • championship belt • sword belt • Rust Belt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. seat belt = pas bezpieczeństwa seat belt
2. conveyor belt = taśmociąg, przenośnik taśmowy conveyor belt
3. leather belt = pasek skórkowy leather belt
5. safety belt = pas bezpieczeństwa safety belt
6. Sun Belt = Słońce Pasek Sun Belt
7. Bible Belt = Biblijny Pasek Bible Belt
9. sword belt = pasek, z którego zwisa miecz sword belt
10. Rust Belt = pas centralnych i północnowschodnich stanów USA, gdzie skoncentrowany jest przemysł ciężki Rust Belt
11. title belt = pasek tytułowy title belt
12. garter belt = pas do pończoch garter belt
13. gun belt = pasek broni gun belt
14. tool belt = pasek narzędzia tool belt
15. utility belt = praktyczny pasek utility belt
16. Corn Belt = Region uprawy zbóż Corn Belt
17. money belt = pasek z kieszonką na pieniądze money belt
18. Borscht Belt = Barszcz Pasek Borscht Belt
19. ammunition belt = pas amunicyjny ammunition belt
20. farm belt = okręg rolniczy farm belt
21. conveyer belt = taśma przenośnika conveyer belt
23. degree belt = pasek stopnia degree belt
belt + rzeczownik
Kolokacji: 27
belt buckle • Belt Parkway • belt pouch • belt loop • belt knife • ...
belt + czasownik
Kolokacji: 23
belt holds • belt makes up • belt hangs • belt runs • belt cinches • ...
czasownik + belt
Kolokacji: 57
tighten one's belts • hang from one's belt • pull from one's belt • take from one's belt • tuck into one's belt • use seat belts • ...
przymiotnik + belt
Kolokacji: 56
black belt • wide belt • green belt • broad belt • brown belt • ...
przyimek + belt
Kolokacji: 22
in one's belt • on one's belt • from one's belt • to one's belt • under one's belt • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.