ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) Long, endless
Kolokacji: 2
(6) small, little, tiny
Kolokacji: 3
(7) popular, favorite
Kolokacji: 2
(8) best, closest
Kolokacji: 2
(11) nearby, adjacent
Kolokacji: 2
(12) fine, powdery
Kolokacji: 2
(13) main, steep
Kolokacji: 2
(14) dangerous, wild, safe
Kolokacji: 3
(15) narrow, sweeping
Kolokacji: 2
(16) local, balmy
Kolokacji: 2
(17) golden, sunny
Kolokacji: 2
(19) nude, recreational, topless
Kolokacji: 3
(21) famous, famed
Kolokacji: 2
(24) crowded, uncrowded
Kolokacji: 2
1. unspoiled beach = plaża zachowana w naturalnym stanie unspoiled beach
  • The totally unspoiled long sandy beaches provide a rich environment for birds and animal life.
  • Together, they are about two miles long, with 1.8 miles of unspoiled beaches.
  • But beyond the space program's otherworldly appeal, the region has much to offer, from unspoiled beaches to one of the country's best surf shops.
  • It's little wonder that the city's 30 unspoiled beaches are among the most-frequented spots in the city.
  • The island has some uncommon and unspoiled sandy beaches.
  • Each of San Diego's unspoiled beaches has a unique charm.
  • On the park's 317 acres, we found an unspoiled beach scattered with the thick white shells of surf clams.
  • The southern portion of Thailand is world famous for its beautiful, unspoiled beaches and lovely islands.
  • The miles of unspoiled beach on the Greek archipelago were shrinking each year.
  • The boundaries were not announced, but the area includes an unspoiled beach and rolling sand dunes that make up a nature reserve.
2. new beach = nowa plaża new beach
3. virgin beach = dziewicza plaża virgin beach
4. unspoilt beach = plaża zachowana w naturalnym stanie unspoilt beach
(26) flat, undeveloped, natural
Kolokacji: 3
(27) artificial, man-made, fabulous
Kolokacji: 3
(28) lonely, only, uninhabited
Kolokacji: 3
(29) sheltered, protected
Kolokacji: 2
(31) palm-fringed, palm-lined
Kolokacji: 2
(32) shallow, outer
Kolokacji: 2
(34) entire, whole
Kolokacji: 2
(35) gray, old
Kolokacji: 2
(36) western, windy
Kolokacji: 2
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.