"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(1) Boy, babe
Kolokacji: 2
(7) erosion, bar, dune, ridge
Kolokacji: 4
(8) Road, towel, Drive, toy
Kolokacji: 4
(9) chair, plum, Post, buggy
Kolokacji: 4
(10) sand, grass, day
Kolokacji: 3
(11) scene, song, book
Kolokacji: 3
(12) Garden, lifeguard
Kolokacji: 2
2. Beach Game = Gra na plaży Beach Game
3. beach bag = plażowa torba beach bag
4. beach music = plażowa muzyka beach music
5. beach replenishment = plażowe uzupełnienie beach replenishment
6. beach activity = działalność na plaży beach activity
7. beach soccer competition = konkurs na plaży piłkarski beach soccer competition
  • The New Zealand national beach soccer team represent New Zealand in international beach soccer competitions.
  • The Israel national beach soccer team represents Israel in international beach soccer competitions and is controlled by the IFA, the governing body for football in Israel.
  • The German beach soccer team represents Germany in international beach soccer competitions and is controlled by the G.F.A, the governing body for football in Germany.
  • By 1993, the first professional beach soccer competition was organized at Miami Beach, with teams from the United States, Brazil, Argentina and Italy taking part.
  • There is also an from time to time a beach soccer competition in a temporary stadium on imported sand on the beach.
  • The England national beach football team represents England in international beach soccer competitions and is controlled by the FA, the governing body of football in England.
  • The Hungary national beach soccer team represents Hungary in international beach soccer competitions and is controlled by the Magyar Labdarúgó Szövetség, the governing body for football in Hungary.
  • The equally diverse Somali beach soccer team also represents the country in international beach soccer competitions.
  • The Russia national beach soccer team represents Russia in international beach soccer competitions and is controlled by the Russian Football Union, the governing body for football in Russia.
  • The Indonesia National Beach Soccer Team represents Indonesia in international beach soccer competitions and is controlled by the PSSI, the governing body for football in Indonesia.
(15) hut, shack, resident, obstacle
Kolokacji: 4
(16) Haven, Island, landing
Kolokacji: 4
(18) Street, Boulevard, Avenue
Kolokacji: 3
(20) blanket, pebble
Kolokacji: 2
(21) DIET, nourishment, barbecue
Kolokacji: 3
(22) park, gear
Kolokacji: 2
(23) Memoir
Kolokacji: 2
(24) goer, getaway
Kolokacji: 2
(25) promenade, walk
Kolokacji: 2
(26) cabana, pavilion
Kolokacji: 2
(27) culture, season
Kolokacji: 2
(28) attire, robe, sandal
Kolokacji: 3
(29) Rd, Blvd, Poly
Kolokacji: 3
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.