KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bass rzeczownik

rzeczownik + bass
Kolokacji: 43
sea bass • string bass • Mr. Bass • Kevin Bass • Largemouth bass • ...
bass + rzeczownik
Kolokacji: 10
Bass Guitar • Bass Lake • bass line • Bass River • bass player • ...
bass + czasownik
Kolokacji: 10
Mr. Bass says • bass plays • bass makes • bass comes • bass sounds • ...
czasownik + bass
Kolokacji: 16
play bass • include bass • catch bass • use bass • sing bass • ...
przymiotnik + bass
Kolokacji: 25
double bass • striped bass • electric bass • upright bass • black bass • ...
przyimek + bass
Kolokacji: 11
on bass • for bass • to bass • with bass • of bass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.