14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(1) player, team, football
Kolokacji: 7
(3) cap, hat, uniform, jacket
Kolokacji: 4
2. Baseball America = Baseball Ameryka Baseball America
3. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
4. baseball venue = miejsce baseballu baseball venue
6. baseball legend = legenda baseballu baseball legend
7. baseball draft = baseball projekt baseball draft
8. baseball facility = obiekt baseballu baseball facility
9. baseball softball field = pole baseballu softballu baseball softball field
  • The junior parking lot is in close proximity to the baseball and softball fields.
  • It has a soccer field to the west and a baseball and softball field to the east.
  • On campus are baseball and softball fields, a track, and a soccer/football field.
  • The baseball and softball fields on campus do not have grass in the outfields.
  • On the home side, a concession stand was added at the south end to be used for the baseball and softball fields once they are completed.
  • The baseball and softball fields were destroyed, along with the field house.
  • The soccer field lies east of the baseball and softball fields.
  • The football field is an addition that includes baseball and softball fields.
  • In October 2005 renovations of the baseball and softball fields began.
  • Also within the athletic complex are baseball and softball fields and tennis courts.
10. baseball soccer field = pole baseballu piłkarskie baseball soccer field
11. baseball trivia = drobiazgi baseballu baseball trivia
(8) fan, buff, aficionado
Kolokacji: 3
(9) career, ranking, swing
Kolokacji: 3
(11) league, Association, League
Kolokacji: 5
(14) coach, manager, hero, insider
Kolokacji: 5
(17) official, umpire
Kolokacji: 2
(19) Classic, pioneer
Kolokacji: 2
(22) statistics, statistic
Kolokacji: 2
(23) Cup, trophy
Kolokacji: 2
(24) scholarship, skill, Award
Kolokacji: 3
(25) baseman, stat, standout
Kolokacji: 5
(26) debut
Kolokacji: 2
(27) contract, franchise, Abstract
Kolokacji: 3
(29) academy, clinic, acumen
Kolokacji: 3
(31) Network, broadcasting
Kolokacji: 2
(32) enthusiast, nut, fanatic
Kolokacji: 3
(33) metaphor, analogy
Kolokacji: 2
(34) salary, economics
Kolokacji: 2
(35) Jersey, shirt
Kolokacji: 2
(36) terminology, parlance
Kolokacji: 2
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.