BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. baseball player = zawodnik baseballowy, gracz w baseball, baseballista baseball player
4. baseball cap = czapka bejsbolówka baseball cap
5. baseball bat = kij do baseballa, kij baseballowy baseball bat
8. baseball pitcher = dzban baseballu baseball pitcher
11. baseball career = baseball kariera baseball career
12. baseball fan = fanu baseballu baseball fan
14. baseball diamond = boisko do baseballa baseball diamond
18. baseball coach = trener baseballu baseball coach
21. Baseball America = Baseball Ameryka Baseball America
24. baseball people = ludzie baseballu baseball people
29. baseball owner = właściciel baseballu baseball owner
31. baseball outfielder = obrońca w baseballu baseballu baseball outfielder
33. World Baseball Classic = Baseball światowy Klasyk World Baseball Classic
34. baseball program = program baseballu baseball program
35. National Baseball Hall = Krajowy Baseball Sala National Baseball Hall
36. baseball catcher = chwytacz baseballu baseball catcher
37. baseball glove = rękawica do baseballa baseball glove
38. baseball star = baseball gwiazda baseball star
39. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
40. baseball strike = baseball strajk baseball strike
43. baseball hat = kapelusz baseballu baseball hat
44. baseball world = baseball świat baseball world
45. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
46. baseball manager = kierownik baseballu baseball manager
48. head baseball coach = główny baseball trener head baseball coach
49. baseball umpire = sędzia baseballu baseball umpire
51. baseball country = baseball kraj baseball country
53. baseball statistics = statystyka baseballu baseball statistics
54. Baseball World Cup = Baseball mistrzostwa świata Baseball World Cup
55. baseball venue = miejsce baseballu baseball venue
56. baseball scholarship = baseball stypendium baseball scholarship
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.