PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"bar" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bar rzeczownik

rzeczownik + bar
Kolokacji: 210
iron bar • candy bar • snack bar • wine bar • chocolate bar • metal bar • coffee bar • steel bar • salad bar • hotel bar • gold bar • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. iron bar = sztaba żelazna iron bar
2. candy bar = baton, batonik candy bar
3. snack bar = bar przekąskowy snack bar
6. metal bar = metalowy bar metal bar
8. steel bar = pręt stalowy steel bar
9. hotel bar = bar hotelowy hotel bar
10. salad bar = bar sałatkowy salad bar
11. gold bar = sztabka złota gold bar
12. State Bar = Państwo Bar State Bar
13. sushi bar = pręt z sushi sushi bar
14. sand bar = piaszczysta łacha, piaszczysta mierzeja, grzęda piaszczysta sand bar
15. cocktail bar = bar, koktajl bar cocktail bar
16. piano bar = bar, w którym ktoś przygrywa na pianinie piano bar
17. sports bar = bar, w którym ogląda się telewizyjne transmisje zawodów sportowych sports bar
18. Oyster Bar = Pręt z ostrygi Oyster Bar
19. bar of one's cage = bar z czyjś klatka bar of one's cage
20. opening bar = bar otwarcia opening bar
21. karaoke bar = bar karaoke karaoke bar
22. bar of soap = kostka mydła bar of soap
23. neighborhood bar = bar dzielnicy neighborhood bar
24. juice bar = bar ze świeżymi sokami juice bar
25. menu bar = pasek menu (w programie komputerowym) menu bar
26. tapas bar = tapas bar tapas bar
27. Temple Bar = Pręt ze świątyni Temple Bar
28. monkey bar = bar małpy monkey bar
30. beach bar = bar na plaży beach bar
31. espresso bar = pręt z kawy z ekspresu espresso bar
32. energy bar = baton energetyczny energy bar
33. Gotham Bar = Gotham Bar Gotham Bar
35. Mars bar = Mars bar Mars bar
36. silver bar = srebrny bar silver bar
37. window bar = bar okna window bar
38. dive bar = melina, speluna dive bar
39. mahogany bar = mahoniowy bar mahogany bar
40. granola bar = pręt z muesli granola bar
41. color bar = bar koloru color bar
42. prison bar = bar więzienny prison bar
43. space bar = klawisz spacji (na klawiaturze) space bar
44. bar of one's cell = bar z czyjś komórka bar of one's cell
45. lobby bar = bar lobby lobby bar
bar + rzeczownik
Kolokacji: 60
bar association • bar stool • bar code • bar exam • bar mitzvah • bar owner • bar area • Bar Harbor • bar scene • bar fight • ...
bar + czasownik
Kolokacji: 49
bar serves • bar closes • bar opens • bar offers • bar makes • ...
czasownik + bar
Kolokacji: 50
bar called • tend bar • raise the bar • enter the bar • set the bar • ...
przymiotnik + bar
Kolokacji: 177
local bar • gay bar • horizontal bar • wooden bar • high bar • long bar • small bar • open bar • black bar • vertical bar • little bar • ...
przyimek + bar
Kolokacji: 27
behind bars • with bars • of bars • including bars • outside a bar • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.