KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"bank" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bank rzeczownik

rzeczownik + bank
Kolokacji: 212
West Bank • World Bank • investment bank • Cartoon Bank • Chemical Bank • savings bank • memory bank • blood bank • data bank • ...
bank + rzeczownik
Kolokacji: 158
bank account • bank loan • bank robbery • bank robber • bank manager • bank deposit • bank branch • bank vault • bank teller • ...
bank + czasownik
Kolokacji: 283
bank lends • bank charges • bank fails • bank issues • bank offers • bank holds • bank sells • bank announces • bank operates • ...
czasownik + bank
Kolokacji: 113
own banks • allow banks • include banks • visit the Cartoon Bank • buy banks • bank based • bank led • rob a bank • acquire banks • ...
przymiotnik + bank
Kolokacji: 175
central bank • large bank • commercial bank • left bank • big bank • foreign bank • private bank • local bank • opposite bank • ...
przyimek + bank
Kolokacji: 34
including banks • between banks • among banks • from banks • by banks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
7. through banks = dzięki bankom through banks
10. about banks = o bankach about banks

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.