"award" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

award czasownik

award + rzeczownik
Kolokacji: 110
award points • award place • award one's Cross • award one's Award • award several stars • award one's honor • award the account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. award place = miejsce nagrody award place
8. award damages = przyznawać odszkodowanie award damages
15. award the Legion = przyznaj Legion award the Legion
19. award the trophy = przyznaj trofeum award the trophy
20. award the Navy Commendation = przyznaj Marynarce Wojennej Wyróżnienie award the Navy Commendation
22. award custody = areszt nagrody award custody
23. award a gold disc = przyznaj złotą płytę award a gold disc
26. award a Doctor = przyznaj Lekarza award a Doctor
30. award membership = nagroda członkostwo award membership
31. award the Croix Guerre = przyznaj Croix Guerre award the Croix Guerre
32. award a bar = przyznaj bar award a bar
33. award bonuses = premie nagrody award bonuses
  • No individual may be awarded the prize more than once.
  • Up to now she has been awarded the prize a lot of times.
  • He is the author of many books and has been awarded several prizes.
  • She has been awarded several high prizes for her public work.
  • It was for the first time in 9 years that the association awarded the prize since 2001.
  • This is the first time that she has been awarded the prize.
  • The Foundation awarded the prize on its own from 1988 to 2006.
  • He was awarded the $14,000 first prize for his top score of 8-1.
  • Since 1998, the group has awarded an annual prize for environmental activity.
  • He published his first work in 2001 and since then has been awarded several important prizes.
czasownik + award
Kolokacji: 4
begin awarding • awarded for winning • start awarding • awarded while serving
award + przyimek
Kolokacji: 36
awarded to • awarded by • awarded for • awarded during • awarded under • ...
award + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
posthumously awarded • awarded annually • later awarded • jointly awarded • twice awarded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.