Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"award" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

award czasownik

award + rzeczownik
Kolokacji: 110
award points • award place • award one's Cross • award one's Award • award several stars • award one's honor • award the account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. award place = miejsce nagrody award place
  • He was awarded the Military Cross on the field in 1945.
  • At some point he had also been awarded the Military Cross.
  • He was awarded the Military Cross for his war service.
  • By this point he had been awarded the Military Cross.
  • One member of the company was awarded the Military Cross.
  • He was later awarded the Military Cross for his leadership.
  • He was in the event awarded the Military Cross for this action.
  • For his actions during this time, he was awarded the Military Cross.
  • As a lieutenant, he was awarded the Military Cross in 1916.
  • However, he was not awarded the Military Cross for these victories.
8. award damages = przyznawać odszkodowanie award damages
15. award the Legion = przyznaj Legion award the Legion
19. award the trophy = przyznaj trofeum award the trophy
20. award the Navy Commendation = przyznaj Marynarce Wojennej Wyróżnienie award the Navy Commendation
22. award custody = areszt nagrody award custody
23. award a gold disc = przyznaj złotą płytę award a gold disc
26. award a Doctor = przyznaj Lekarza award a Doctor
30. award membership = nagroda członkostwo award membership
31. award the Croix Guerre = przyznaj Croix Guerre award the Croix Guerre
32. award a bar = przyznaj bar award a bar
33. award bonuses = premie nagrody award bonuses
czasownik + award
Kolokacji: 4
begin awarding • awarded for winning • start awarding • awarded while serving
award + przyimek
Kolokacji: 36
awarded to • awarded by • awarded for • awarded during • awarded under • ...
award + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
posthumously awarded • awarded annually • later awarded • jointly awarded • twice awarded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.