"award" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

award rzeczownik

rzeczownik + award
Kolokacji: 430
Academy Award • Tony Award • Choice Award • Music Award • Achievement Award • Juno Award • Hugo Award • Excellence Award • ...
award + rzeczownik
Kolokacji: 52
awards ceremony • award winner • award nomination • award show • Academy Award nomination • Grammy Award nomination • ...
award + czasownik
Kolokacji: 47
award winning • award recognizes • award shows • award includes • award goes • award comes • ...
czasownik + award
Kolokacji: 74
win awards • receive awards • earn awards • include awards • nominate for an Academy Award • award is awarded • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
  • The team has also won many other awards during its long history.
  • She has won three awards, all in 2001 for her first film as a director, Morning.
  • The company would continue to win awards through the years.
  • In recent years he has won international awards from around the world.
  • She won her first two awards in 1967 and 1968.
  • He won the award for a second time in 2009.
  • She is the first woman ever to win the award.
  • He won the award for a third time in 1998.
  • She became the first woman to win the award in seven years.
  • She went on to win the award four more times during her career.
4. include awards = obejmuj nagrody include awards
6. gain one's Award = zyskiwać czyjś Nagroda gain one's Award
8. win at the Grammy Awards = wygrywać przy nagrodzie Grammy Nagrody win at the Grammy Awards
9. nominate at the Grammy Awards = nominować przy nagrodzie Grammy Nagrody nominate at the Grammy Awards
10. perform at the MTV Awards = wykonaj przy Nagrodach MTV perform at the MTV Awards
11. receive at the Grammy Awards = otrzymywać przy nagrodzie Grammy Nagrody receive at the Grammy Awards
14. award bestowed = nagroda obdarzyła award bestowed
17. award is announced = nagroda jest ogłoszona award is announced
18. award is named = nagroda jest nazwana award is named
19. honor with awards = honor z nagrodami honor with awards
21. recognize with awards = rozpoznaj z nagrodami recognize with awards
22. award is created = nagroda jest stworzona award is created
24. receive for the grant awards = otrzymaj dla nagród dotacji receive for the grant awards
26. award is made = nagroda jest zrobiona award is made
27. offer awards = nagrody oferty offer awards
28. get the award = zdobądź nagrodę get the award
30. share the award = dziel nagroda share the award
31. award is sponsored = nagroda jest sponsorowana award is sponsored
32. nominate awards = nominuj nagrody nominate awards
33. shortlist for the award = lista finalistów dla nagrody shortlist for the award
35. win for the award = wygraj dla nagrody win for the award
przymiotnik + award
Kolokacji: 138
annual award • prestigious award • special award • literary award • top award • major award • national award • high award • ...
przyimek + award
Kolokacji: 19
including awards • of awards • with awards • among awards • on awards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.