BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"aviation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

aviation rzeczownik

rzeczownik + aviation
Kolokacji: 12
Army Aviation • GE Aviation • business aviation • Republic Aviation • Eclipse Aviation • ...
aviation + rzeczownik
Kolokacji: 125
aviation industry • aviation facility • aviation airport • aviation agency • aviation pioneer • aviation history • aviation authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. aviation facility = obiekt lotniczy aviation facility
3. aviation airport = lotnisko lotnicze aviation airport
4. aviation agency = agencja lotnicza aviation agency
8. Federal Aviation Administration = Federalna Agencja Nadzoru Transportu Lotniczego (w USA) Federal Aviation Administration
10. aviation fuel = paliwo lotnicze aviation fuel
12. aviation expert = specjalista lotniczy aviation expert
13. Civil Aviation Authority = Urząd Lotnictwa Cywilnego, ULC Civil Aviation Authority
14. aviation accident = katastrofa lotnicza aviation accident
16. aviation aircraft = samolot lotniczy aviation aircraft
17. aviation safety = bezpieczeństwo lotnicze aviation safety
20. aviation security = bezpieczeństwo lotnicze aviation security
21. Aviation Week = Tydzień lotniczy Aviation Week
24. International Civil Aviation Organization = Organizacja międzynarodowe lotnictwo cywilne International Civil Aviation Organization
czasownik + aviation
Kolokacji: 8
promote aviation • use in aviation • use for aviation • serve aviation • regulate aviation • ...
przymiotnik + aviation
Kolokacji: 16
general aviation • civil aviation • commercial aviation • military aviation • naval aviation • ...
przyimek + aviation
Kolokacji: 10
of aviation • in aviation • for aviation • to aviation • on aviation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.