"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) federal, national
Kolokacji: 2
(6) Soviet, Russian
Kolokacji: 2
(9) German, Polish, Prussian
Kolokacji: 3
(10) Chinese, Irish, Taiwanese
Kolokacji: 3
(13) moral, respected, white
Kolokacji: 3
(14) regulatory, repressive
Kolokacji: 2
(16) political, governmental
Kolokacji: 2
(18) municipal, domestic
Kolokacji: 2
(20) ultimate, final, supreme
Kolokacji: 3
1. ultimate authority = najwyższa władza ultimate authority
2. final authority = ostatnia władza final authority
  • The federal government should not be the final authority on this decision.
  • And whatever happens, these people here are the final authorities.
  • You are, if you'll pardon me, really not the final authority.
  • It would be some years before electronics could become the final authority.
  • It's good to see that the mountain still has final authority here.
  • But the Bush administration, he said, had final authority to decide what would be turned over.
  • Establish God's word as the final authority in all financial matters.
  • It refers to the final authority of power in government.
  • Each claims to speak with final authority on all ethical questions.
  • The Council would also have final authority over land use.
3. supreme authority = najwyższy organ supreme authority
(21) Communist, Nazi, fascist
Kolokacji: 3
(22) constitutional, inherent
Kolokacji: 2
(31) American, English, Western
Kolokacji: 3
(33) Canadian, child-welfare
Kolokacji: 2
(35) medical, sanitary, veterinary
Kolokacji: 3
(37) competent, equal
Kolokacji: 2
(38) sole, only, single, exclusive
Kolokacji: 4
(40) foremost, best, top
Kolokacji: 3
(41) ecclesiastical, institutional
Kolokacji: 2
(47) law-enforcement, executive
Kolokacji: 2
(50) direct, unilateral
Kolokacji: 2
(52) papal, apostolic, Catholic
Kolokacji: 3
(53) monetary, budgetary
Kolokacji: 2
(55) official, formal, nominal
Kolokacji: 3
(56) temporary, interim
Kolokacji: 2
(57) parental, tribal, paternal
Kolokacji: 3
(58) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(59) sufficient, ample
Kolokacji: 2
(60) different, similar
Kolokacji: 2
(61) Jewish, juvenile
Kolokacji: 2
(62) Croatian, Bosnian
Kolokacji: 2
(63) quiet, calm
Kolokacji: 2
(65) personal, individual
Kolokacji: 2
(66) Atomic, Nuclear, dual
Kolokacji: 3
(68) Muslim, Islamic
Kolokacji: 2
(69) cultural, human, social
Kolokacji: 3
(71) electoral, parliamentary
Kolokacji: 2
(72) rabbinical, rabbinic
Kolokacji: 2
(73) financial, fiscal
Kolokacji: 2
(74) educational, occupational
Kolokacji: 2
(76) unlimited, provisional, vested
Kolokacji: 3
(81) biblical, scriptural
Kolokacji: 2
(82) explicit, express, apparent
Kolokacji: 3
(84) episcopal, diocesan
Kolokacji: 2
(85) Lithuanian, Estonian
Kolokacji: 2
(86) clerical, bureaucratic
Kolokacji: 2
(87) Venetian, metropolitan
Kolokacji: 2
(88) renowned, prominent
Kolokacji: 2
(90) taxing, challenging, brisk
Kolokacji: 3
(91) prescriptive, subordinate
Kolokacji: 2
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.