"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
2. Transit Authority = przedsiębiorstwo komunikacji Transit Authority
4. Housing Authority = ministerstwo ds. mieszkaniowych Housing Authority
7. Exposition Authority = Przedstawienie Władza Exposition Authority
15. tax authority = organ podatkowy tax authority
16. power authority = władza elektryczna power authority
18. education authority = kuratorium oświatowe na szczeblu regionu education authority
28. Coalition Provisional Authority = Członek radykalnego skrzydła IRA koalicyjny Władza Coalition Provisional Authority
29. Port Authority of New York = Kapitanat portu Nowego Jorku Port Authority of New York
31. planning authority = władztwo planistyczne, samodzielność planistyczna planning authority
  • For further information, you should contact your local planning authority.
  • Failure of the planning authority to issue a decision within a given time.
  • Your planning authority will be able to give you an estimate of the cost.
  • No development was to take place without permission from the local planning authority.
  • They are the local planning authority for their designated areas.
  • No such proposal has been made by the county or local planning authorities.
  • However, going back to the table, the second criteria local planning authorities support.
  • But the planning authorities could not resist all new development.
  • If it does, the owner and local planning authority is told about the application.
  • It is open to the local planning authorities to include in their development plans such policies as they consider appropriate.
32. water authority = przedsiębiorstwo wodociągowe water authority
34. county authority = władza hrabstwa county authority
37. Advertising Standards Authority = niezależna organizacja nadzorująca branżę reklamową w Wielkiej Brytanii Advertising Standards Authority
40. state local authority = władze lokalne państwowe state local authority
41. Tunnel Authority = Tunel Władza Tunnel Authority
44. Broadcasting Authority = Władza do spraw radia i telewizji Broadcasting Authority
49. highway authority = władza drogi publicznej highway authority
50. budget authority = władza budżetowa budget authority
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.