"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
2. Transit Authority = przedsiębiorstwo komunikacji Transit Authority
4. Housing Authority = ministerstwo ds. mieszkaniowych Housing Authority
7. Exposition Authority = Przedstawienie Władza Exposition Authority
15. tax authority = organ podatkowy tax authority
16. power authority = władza elektryczna power authority
18. education authority = kuratorium oświatowe na szczeblu regionu education authority
28. Coalition Provisional Authority = Członek radykalnego skrzydła IRA koalicyjny Władza Coalition Provisional Authority
29. Port Authority of New York = Kapitanat portu Nowego Jorku Port Authority of New York
31. planning authority = władztwo planistyczne, samodzielność planistyczna planning authority
32. water authority = przedsiębiorstwo wodociągowe water authority
34. county authority = władza hrabstwa county authority
37. Advertising Standards Authority = niezależna organizacja nadzorująca branżę reklamową w Wielkiej Brytanii Advertising Standards Authority
40. state local authority = władze lokalne państwowe state local authority
41. Tunnel Authority = Tunel Władza Tunnel Authority
44. Broadcasting Authority = Władza do spraw radia i telewizji Broadcasting Authority
49. highway authority = władza drogi publicznej highway authority
  • A highway authority is a name given to a body responsible for the administration of public roads.
  • Your highway authority will depend on the type and location of the road.
  • It also recommended that the name of the highway authority be included somewhere in the design.
  • The highway authority will also pay $50 million for construction on the existing bridge, which should be done by 2009.
  • This sets out a number of clear goals for local planning and highway authorities.
  • "It's outrageous that any of this could be sanctioned by the highway authority."
  • For the highway authority, a seemingly minor matter may have broader consequences.
  • As such, are maintained and repaired at public expense by local highway authorities.
  • I mean one assumes that's why the Highway Authority put them there at that size.
  • But while many airports, train stations and highway authorities reported few problems, there were at least two significant exceptions.
50. budget authority = władza budżetowa budget authority
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.