"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
2. Transit Authority = przedsiębiorstwo komunikacji Transit Authority
4. Housing Authority = ministerstwo ds. mieszkaniowych Housing Authority
7. Exposition Authority = Przedstawienie Władza Exposition Authority
15. tax authority = organ podatkowy tax authority
16. power authority = władza elektryczna power authority
18. education authority = kuratorium oświatowe na szczeblu regionu education authority
28. Coalition Provisional Authority = Członek radykalnego skrzydła IRA koalicyjny Władza Coalition Provisional Authority
29. Port Authority of New York = Kapitanat portu Nowego Jorku Port Authority of New York
32. water authority = przedsiębiorstwo wodociągowe water authority
34. county authority = władza hrabstwa county authority
37. Advertising Standards Authority = niezależna organizacja nadzorująca branżę reklamową w Wielkiej Brytanii Advertising Standards Authority
40. state local authority = władze lokalne państwowe state local authority
41. Tunnel Authority = Tunel Władza Tunnel Authority
  • The Triboro Bridge and Tunnel Authority plans electronic drive-through collection, but an immediate solution is at hand.
  • The site is owned by the Triborough Bridge and Tunnel Authority; no zoning rule changes would be required.
  • The Triborough Bridge and Tunnel Authority is a toll collection agency with many divisions.
  • State officials favored a pole used by the Triborough Bridge and Tunnel Authority.
  • Triborough Bridge and Tunnel Authority, $88 million of beneficial-interest certificates.
  • Triborough Bridge and Tunnel Authority, $665 million of debt securities.
  • Public authorities, like the Triborough Bridge and Tunnel Authority, deliver a surplus of $362 million that is spent on mass transit.
  • No one was seriously injured, according to officials of the Triborough Bridge and Tunnel Authority.
  • Triborough Bridge and Tunnel Authority, $744 million of subordinate revenue refunding bonds.
  • The Triborough Bridge and Tunnel Authority plans to sell another $245 million of uninsured bonds about 30 days after this week's sale.
44. Broadcasting Authority = Władza do spraw radia i telewizji Broadcasting Authority
49. highway authority = władza drogi publicznej highway authority
50. budget authority = władza budżetowa budget authority
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.