"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
2. Transit Authority = przedsiębiorstwo komunikacji Transit Authority
4. Housing Authority = ministerstwo ds. mieszkaniowych Housing Authority
  • The system she has run since 1990 is the nation's largest housing authority.
  • The housing authority also came under closer control of the city government.
  • The agency provides about $75 million a year to the housing authority.
  • He later become the executive director of the housing authority, holding the position for many years.
  • Officials from the housing authority did not return phone calls for comment.
  • Q. How big is the staff at the housing authority?
  • The state was also the first to establish a local public housing authority.
  • The Chicago league has an annual budget of $80,000, which comes from the housing authority.
  • "We think it's much better to do it this way than set up a housing authority," she said.
  • The city's public housing authority has also recently cut the number of homeless families it will take from 2,000 to about 1,400 this year.
7. Exposition Authority = Przedstawienie Władza Exposition Authority
15. tax authority = organ podatkowy tax authority
16. power authority = władza elektryczna power authority
18. education authority = kuratorium oświatowe na szczeblu regionu education authority
28. Coalition Provisional Authority = Członek radykalnego skrzydła IRA koalicyjny Władza Coalition Provisional Authority
29. Port Authority of New York = Kapitanat portu Nowego Jorku Port Authority of New York
31. planning authority = władztwo planistyczne, samodzielność planistyczna planning authority
32. water authority = przedsiębiorstwo wodociągowe water authority
34. county authority = władza hrabstwa county authority
37. Advertising Standards Authority = niezależna organizacja nadzorująca branżę reklamową w Wielkiej Brytanii Advertising Standards Authority
40. state local authority = władze lokalne państwowe state local authority
41. Tunnel Authority = Tunel Władza Tunnel Authority
44. Broadcasting Authority = Władza do spraw radia i telewizji Broadcasting Authority
49. highway authority = władza drogi publicznej highway authority
50. budget authority = władza budżetowa budget authority
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.