BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"association" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

association rzeczownik

rzeczownik + association
Kolokacji: 348
trade association • Basketball Association • loan association • Library Association • bar association • players association • ...
association + rzeczownik
Kolokacji: 46
Association Award • association football • association football club • association footballer • Athletic Association club • ...
association + czasownik
Kolokacji: 152
association representing • association publishes • association organizes • association holds • association says • association begins • ...
czasownik + association
Kolokacji: 54
race Association • association called • play in the National Association • receive from the Association • association known • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
  • Recently it has been presented by the Japan Racing Association.
  • He won 18 sprint car races in the California Racing Association.
  • In 1995, he took a job with the New York Racing Association.
  • The New York Racing Association did not have that kind of money.
  • In 1926 he formed the private company, the Greyhound Racing Association.
  • Her father is a power engineer with the New York Racing Association.
  • The New York Racing Association also came away a winner.
  • The Carolina Racing Association opened its greyhound track there in 1948.
  • Today it is operated by the New York Racing Association.
  • The racecourse was transferred to Japan Racing Association in 1955.
2. association called = stowarzyszenie zwołało association called
5. end one's association = koniec czyjś związek end one's association
7. know for one's association = wiedzieć dla czyjś związek know for one's association
9. make associations = marki związki make associations
10. continue one's association = kontynuować czyjś związek continue one's association
13. win from the Library Association = wygraj ze Stowarzyszenia bibliotecznego win from the Library Association
14. find an association = znajdź stowarzyszenie find an association
16. represent associations = reprezentuj stowarzyszenia represent associations
20. compete in the National Association = weź udział w stowarzyszeniu krajowym compete in the National Association
przymiotnik + association
Kolokacji: 178
professional association • close association • Historical Association • national association • international association • ...
przyimek + association
Kolokacji: 21
by association • at the National Association • through one's association • because of one's association • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.