BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"arrow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

arrow rzeczownik

rzeczownik + arrow
Kolokacji: 13
fire arrow • silver arrow • poison arrow • Kenneth Arrow • hunting arrow • ...
arrow + rzeczownik
Kolokacji: 25
arrow key • arrow shaft • arrow head • arrow slit • Arrow Dynamics • ...
arrow + czasownik
Kolokacji: 76
arrow pointing • arrow flies • arrow strikes • arrow pierces • arrow hits • ...
czasownik + arrow
Kolokacji: 25
use arrows • shoot an arrow • fire an arrow • make arrows • carry arrows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. use arrows = strzały wykorzystania use arrows
  • One of them shot an arrow into your father's shoulder.
  • The teacher does not try to get the point across in a different way by shooting a second arrow.
  • The team has 2 minutes to shoot all 6 arrows.
  • Only think, he shot an arrow once at your old grandmother!
  • It would not be long before they were shooting arrows at her.
  • It was possible to shoot an arrow against the sky.
  • The authorities said he shot five arrows into her head and neck.
  • He shoots an arrow in the direction of the sound.
  • His teacher said that he was now ready to teach him how to shoot an arrow.
  • First thing in the morning, she set off to shoot an arrow over a branch.
4. make arrows = marki strzały make arrows
przymiotnik + arrow
Kolokacji: 54
red arrow • straight arrow • black arrow • Broken Arrow • single arrow • ...
przyimek + arrow
Kolokacji: 10
with arrows • of arrows • for arrows • to arrows • from arrows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.