BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"arrest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

arrest rzeczownik

rzeczownik + arrest
Kolokacji: 19
house arrest • drug arrest • arrest of several suspects • arrest of several leaders • felony arrest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
  • He would return home but be put under house arrest for the first few years.
  • He spent the rest of his life under house arrest.
  • She has spent 6 of the past 11 years under house arrest.
  • He and his wife would be held under house arrest for more than six years.
  • She was under house arrest for much of the time between 1990 and 2010.
  • She and her husband have been under house arrest as of May 24, 2004.
  • He was kept under house arrest for part of his time here.
  • From 1977 to 1979, he was kept under house arrest.
  • In March 1985, she was put under house arrest for three months.
  • She lived the rest of her life under house arrest.
2. drug arrest = aresztowanie farmakologiczne drug arrest
3. arrest of several suspects = aresztowanie kilku podejrzanych arrest of several suspects
4. arrest of several leaders = aresztowanie kilku przywódców arrest of several leaders
arrest + rzeczownik
Kolokacji: 11
arrest warrant • arrest record • arrest order • arrest rate • arrest report • ...
arrest + czasownik
Kolokacji: 37
arrest comes • arrest follows • arrest occurs • arrest leads • arrest takes • ...
czasownik + arrest
Kolokacji: 36
resist arrest • avoid arrest • issue for one's arrest • die of arrest • escape arrest • arrest is made • announce the arrest • order the arrest • ...
przymiotnik + arrest
Kolokacji: 54
cardiac arrest • arbitrary arrest • recent arrest • false arrest • respiratory arrest • ...
przyimek + arrest
Kolokacji: 24
of arrests • from arrest • after one's arrest • for one's arrest • since one's arrest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.