"area" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

area rzeczownik

rzeczownik + area
Kolokacji: 767
surface area • Bay Area • parking area • dining area • catchment area • picnic area • Chicago area • shopping area • border area • ...
area + rzeczownik
Kolokacji: 58
area code • area resident • area network • area south • area north • area west • area school • area navigation • area hospital • ...
area + czasownik
Kolokacji: 185
area surrounding • area contains • area comprises • area covers • area consists • area includes • area remains • area extends • ...
czasownik + area
Kolokacji: 412
identify areas • area bounded • area affected • area controlled • contain areas • area called • avoid areas • show areas • include areas • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. area bounded = obszar ograniczył area bounded
6. area called = obszar zadzwonił area called
7. avoid areas = omijaj obszary avoid areas
8. show areas = obszary widowiska show areas
10. area held = obszar trzymał area held
12. content area is reviewed = obszar zawartości jest przeanalizowany content area is reviewed
16. cause in the area = powód w obszarze cause in the area
17. administer Tribal Areas = sprawuj władzę nad Plemiennymi Obszarami administer Tribal Areas
19. lead in the area = zaprowadź w obszarze lead in the area
20. area is owned = obszar jest posiadany area is owned
21. make to the area = zrób do obszaru make to the area
22. grow up in the area = urośnij w obszarze grow up in the area
23. use as a staging area = wykorzystanie jako punkt etapowy use as a staging area
24. area located = obszar zlokalizował area located
29. expand into areas = rozwiń do obszarów expand into areas
32. area associated = obszar powiązał area associated
35. scan the area = przeczesz obszar scan the area
37. area reserved = obszar zachował area reserved
39. specialize in areas = specjalizuj się w obszarach specialize in areas
40. focus on areas = nacisk na obszary focus on areas
42. draw from an area = wyciągnij z obszaru draw from an area
44. area is inhabited = obszar jest zamieszkiwany area is inhabited
47. concentrate in areas = skoncentruj się w obszarach concentrate in areas
48. survey the area = badanie obszar survey the area
49. confine to areas = zamknij w obszarach confine to areas
51. highlight areas = obszary znajdujące się w centrum uwagi highlight areas
53. area is filled = obszar jest napełnić się area is filled
54. search the area = przeszukaj obszar search the area
56. secure the area = zabezpiecz obszar secure the area
61. extend to areas = przedłuż do obszarów extend to areas
62. play areas = place zabaw play areas
64. visit the area = odwiedź obszar visit the area
66. area is declared = obszar jest oznajmiony area is declared
67. buy in the area = skup obszar buy in the area
69. address areas = obszary adresu address areas
71. occur in areas = nastąp w obszarach occur in areas
78. travel to areas = podróż do obszarów travel to areas
79. prefer areas = wól obszary prefer areas
80. come from areas = dochodź z obszarów come from areas
85. grow in areas = zyskaj na obszarach grow in areas
87. connect the area = zapewniaj połączenie między obszarem connect the area
88. area is referred = obszar jest przekazany area is referred
89. area is built = obszar jest zbudowany area is built
90. improve in areas = popraw się w obszarach improve in areas
91. attack areas = obszary ataku attack areas
93. consist of areas = składaj się z obszarów consist of areas
94. area is named = obszar jest wymieniony area is named
96. increase the area = podnieś obszar increase the area
97. place in areas = miejsce w obszarach place in areas
98. reduce the area = zmniejszaj obszar reduce the area
99. area is opened = obszar jest otwarty area is opened
przymiotnik + area
Kolokacji: 827
rural area • metropolitan area • large area • urban area • residential area • surrounding area • certain area • remote area • coastal area • ...
przyimek + area
Kolokacji: 43
including areas • along areas • between areas • by area • on areas • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.