BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"aquarium" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

aquarium rzeczownik

rzeczownik + aquarium
Kolokacji: 16
home aquarium • reef aquarium • Georgia Aquarium • New York Aquarium • Monterey Bay Aquarium • ...
aquarium + rzeczownik
Kolokacji: 11
aquarium trade • aquarium fish • aquarium plant • aquarium tank • Aquarium Association • ...
aquarium + czasownik
Kolokacji: 5
Aquarium joins • aquarium opens • aquarium contains • aquarium features • aquarium offers
przymiotnik + aquarium
Kolokacji: 11
large aquarium • public aquarium • Virtual Aquarium • small aquarium • marine aquarium • ...
przyimek + aquarium
Kolokacji: 4
of Aquariums • in an aquarium • at the aquarium • to the aquarium

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.